Prilog proučavanju bibliografije Šiđana do 1900. godine

     Šid se veoma rano uzdigao u red najrazvijenijih naselja u Sremu. Iako po broju stanovnika nikad nije dostigao Sremsku Mitrovicu, Rumu i Zemun, Šid se po značaju svojih pojedinaca iz oblasti nauke, politike, crkve, umetnosti itd. nalazio na samom vrhuu Sremu.

     U cilju prezentacije naučnog i književnog rada Šiđana, u ovom radu se predstavlja bibliografija radova osoba koje su rođene, umrle ili živele i radile u Šidu. Hronološki gledano, rad obuhvata period 19. veka. Za sada nije moguće pronaći podatke o publikovanim radovima Šiđana tokom 18. veka. Rad obuhvata sve naslove i autore do kojih se moglo doći na osnovu današnjeg stepena istraženosti.Popisani su autorski tekstovi i prevodi tuđih autorskih tekstova.Nisu obrađeni tekstovi iz periodike.Autori su izneti po azbučnom redu a njihovi radovi horonološki po godinama. U navođenju radova je korišten tzv. Harvard sistem.

     Ne ulazeći u analize navedenih publikovanih radova, donosimo ih ovde kao svojevrsnu osnovu za dalja izučavanja od strane stručnjaka iz odgovarajućih oblasti.

Budimirović, Aleksandar (pseudonim Pobratić) (Šid, 1808 – Beč, 1836), lekar i književnik

 • 1832 Prepočitaemi Gospodin Davidović!; Magarac i Psetance; Pisma učeni Srbalja. Blagoplemenitorodni Gdn Mihal-Deak!. Srpski rodoljubac (Der serbische Patriot). Budim: Slovima kr. Sveučilište Peštansko.
 • 1832 O nuždi jela i pića. Serbski letopis. God. 8, č. 2. Str. 119-129.
 • 1832 Žalosne misli. Serbski letopis. God. 8, č. 3. Str. 54-56.
 • 1832 Nešto o čovečijem telu i njegovim potrebama. Serbski letopis. God. 8, č. 4. Str. 105-116.
 • 1832 San. Serbski letopis. God. 8, č. 2. Str. 43-45.
 • 1836 Ljubičice; S’ Bogom ostaj!; Dєvojka i Cveće; Siroma pa Siroma; Nadpisi. Srbska zora: Zabavnik za godinu 1836: Prva godina.
 • 1838 Stihotvorac. Serbski narodni list. God. 3, č. 43. Str. 340.
 • 1843 Šta je mnogo, mnogo. Peštansko-budimskij skoroteča. God. 2, č. 78. Str. 447-448.

 

Grčić, Jakov (Šid, 1788 – Sremski Karlovci, 1851), istoričar, profesor grčkog i latinskog jezika i direktor gimnazije u Sremskim Karlovcima

 • 1845 Pismo iz Boke Kotorske. Serbski narodni list. God. 10, č. 40. Str. 317-320.
 • 1839 Conspectus studiorum in II. Humanitatis classe semestri primo an. 1838/9. horis matutinis (rukopisna knjiga). Karlovci: Gimnazija.

 

Grčić, Pavel (Šid, 1814 – Vukovar, 1876), advokat i poslanik

 • 1838 Slavuju. Novi serbski letopis. God. 12, č. 2. Str. 49.
 • 1839 Mesto zadovoljstva. Srbski narodni list. God. 4, č. 43. Str. 333.

 

Dragosavljević, Adam (Bremen, 1800 – Opatovac, 1862), filolog i pedagog, javni beležnik i upravnik škole u Šidu

 • 1840 Postanak slavenski slova ili Pismenost kakva je i kakva treba da je u srpskom jeziku. Beograd: štamparija Knjaževstva serbskog.
 • 1843 Jezikoslovne sitnice. Peštansko-budimskij skoroteča. God. 2, č. 13. Str. 78.
 • 1843 Odgovor na pitanja g. Ninkovića. Peštansko-budimskij skoroteča. God. 2, č. 41. Str. 232-234. i God 2, č. 42. Str. 238-239 (tj. 254-255).
 • 1843 Načini različna pisanja. Peštansko-budimskij skoroteča. God. 2, č. 44. Str. 251-252.
 • 1843 Nemačka gramatika za srpsku decu. Deo 2. Novi Sad: Tipografija E. Jankovićeve udove.
 • 1843 Prilog budućoj gramazici. Peštansko-budimskij skoroteča. God. 2, č. 29. Str. 177-178.
 • 1843 Grčka crkva. Peštansko-budimskij skoroteča. God. 2, č. 35. Str. 211-212.
 • 1851 Nemačka gramatika: za decu i za svakoga, koji je rad nemački jezik iz knjiga da nauči (Deutsche Grammatik für die serbische Jugend). Drugo izdanje. Pešta: Tipografija Vasilija Kozme.
 • 1857 Poznanstvo gramatike. Serbski letopis. God. 1857, god. 31, č. 1. Str. 30-64.
 • 1857 Baranjske pesme. Serbski letopis. God. 1857, god. 31, č. 1. Str. 119-121.
 • 1857 Starost slovenskih slova. Serbski letopis. God. 1857, god. 31, č. 1. Str. 137-149.
 • 1857 Starinski rukopisi. Serbski letopis. God. 1857, god. 31, č. 2. Str. 80-129.
 • 1858 Poznavanje slovopisa. Serbski letopis. God. 1858, god. 32, č. 2. Str. 72-79.
 • 1858 Shvatanje slovopisne oskudice. Serbski letopis. God. 1858, god. 32, č. 2. Str. 80-83.

 

Kovačević, Nikola, sveštenik, paroh u Ilincima

 • 1891 Deklamacije za buđenje i negovanje moralni i pobožni misli. Novi Sad: Štamparija srpske knjižare braće M.Popovića.

 

Magarašević, Georgije (Adaševci, 1793 – Novi Sad, 1830), književnik, osnivač „Serbskog Letopisa“

 • 1821 Palež Moskve. Dodatak br. 80-81 Novina Srbski za 1821.
 • 1821 Bibliska sudružestva. Dodatak br. 82 Novina Srbski za 1821.
 • 1822 Nove istoričeske pametidostojnosti života Napoleona Bonaparte. Budim: Pismeni Kr. univerziteta peštanskog. Preveo Georgije Magarašević.
 • 1823 Istorija najvažniji politični evropejski priključenija: od Bečkog mira 1809. do 1821. god. Beč: Štamparija sodružestva Mehitarističeskog.
 • 1823 Objavljenije o Serbskom letopisu. Novi Sad.
 • 1828 Soderžanije od svju častica Serbske Letopisi ot god. 1825-1828. Pešta: Matica srpska – Budim: Pismeni Kral. Vseučilišca Peštanskog.
 • 1828 Osećanja pevača “Arfe Šišatovačke” prema narodu srpskom na novu godinu 1828. Serbski letopis. God. 4, č. 3. Str. 28-35.
 • 1830 Duh spisanija Dositejeva. Pešta: Matica srpska – Budim: Pismeni Kral. Vseučilišca Peštanskog.
 • 1831 Kratka vsemirna istorija. Pešta: Matica srpska – Budim: Pismeni Kral. Vseučilišca Peštanskog.
 • 1832 O srpskoj književnosti. Serbski letopis. God. 5, č. 2. Str. 68-82.

 

Magarašević, Đorđe (Šid, 1857 – Slunj, 1932), književnik i filolog-slavist

 • 1883 Mala srpska gramatika: za srpske narodne škole / po Daničiću i Miklošiću sastavio Đorđe Magarašević. Novi Sad: Srpska knjižara braće M. Popovića – Štamparija A. Fuksa.
 • 1884 Pripovetke iz Staroga i Novog zaveta: sa trideset slika / po prevodu Vuka i Daničića sastavio Đorđe Magarašević. Novi Sad: Knjižara braće M. Popovića – Srpska štamparija dra Svet. Miletića.
 • 1885 Đura Daničić srpski književnik. Letopis Matice srpske. God. 54 knj. 142. Str. 1-21. i God. 54, knj. 143. Str. 1-29.
 • 1887 Đorđe Magarašević: srpski književnik, osnivač i prvi urednik “Srpskoga letopisa”. Novi Sad: Srpska štamparija dra Svetozara Miletića.
 • 1887 Đorđe Magarašević srpski književnik, osnivač i prvi urednik “Srpskoga letopisa”. Letopis Matice srpske. God. 56. Knj. 150. Str. 1-29. i God. 56. Knj. 151. Str. 1-24.
 • 1890 Istorijsko-kritički pregled sloveno-srpske gramatike do godine 1847. Letopis Matice srpske. God. 59. Knj. 161. Str. 1-28. iGod. 59. Knj. 162. Str. 1-29.
 • 1895 U spomen Pavlu Josifu Šafariku: 1. (13) maja 1895 / govorio Đ. Magarašević. Novi Sad.
 • 1896 Pisma Đure Daničića Jovanu Boškoviću / sa dopunama za štampu priredio Đorđe Magarašević. Letopis Matice srpske. God. 65. Knj. 187. Str. 116-137. i God. 65. Knj. 188. Str. 141-160.
 • 1896 Pisma Pavla Josifa Šafarika. Letopis Matice srpske. God. 65. Knj. 186. Str. 53-75.
 • 1896 Patronat srpske novosadske gimnazije uzima u obranu Pavla Josifa Šafarika predkr. ugarskim namesništvom 1824. g. Letopis Matice srpske. God.65. Knj. 186. Str. 76-84.
 • 1897 Vuk Stef. Karadžić i prenošenje zemaljskih mu ostataka iz Beča u Beograd. Letopis Matice srpske. God. 66. Knj. 192. Str. 145-156.
 • 1897 Adam Dragosavljević: srpski književnik. Letopis Matice srpske. God. 66. Knj. 189. Str. 60-92.
 • 1897 Pisma Đure Daničića Jovanu Boškoviću (nastavak). Letopis Matice srpske. God. 66. Knj. 190. Str. 143-151.
 • 1898 Iz prošlosti srpske škole. Letopis Matice srpske. God. 67. Knj. 193. Str. 1-27. i God. 67. Knj. 194. Str. 1-41.
 • 1898 Pisma Đure Daničića Jovanu Boškoviću/ sa dopunama priredio Đorđe Magarašević. Letopis Matice srpske. God. 67. Knj. 193. Str. 159-168. i God 68. Knj. 198. Str. 139-147.
 • 1899 “Skupljeni gramatički i polemički spisi Vuka Stef. Karadžića”, Beograd 1894-1896. Letopis Matice srpske. God. 68. Knj. 200. Str. 150-170.
 • 1900 Njegova svetost Patrijarh srpski Georgije Branković i srpska prosveta. Sremski Karlovci: Srpska manastirska štamparija.

 

Marković, Dimitrije (Sremski Karlovci, 1805 – Šid, 1870), protojerej, protoprezviter šidski

 • 1862 Pozdrav i beseda kojom je g. Dimitrije Marković protoprezviter Šidski, presvetlog gospodina velikog župana sremskog Srbina Svetozara ot Kuševića dana 28. januara o. g. prilikom posete Šidu pozdravio u šidskoj crkvi. Zagreb: Narodna štamparija doktora Lj. Gaja.

 

Matić, Petar (pseudonim Nenad Rebić) (Bingula, 1798 – Šid, 1860), književnik, prevodilac i filolog

 • 1821 Mladež srbska Arfi Šišatovačkoj. Beč.
 • 1821 Milošu Svetiću, u slavnom sveučilištu Peštanskom prava jestestvenog i štatistike Slišatelju: Drugu i prijatelju. Beč.
 • 1826 Dafnis. Autor Solomon Gesner. Prevod sa nemačkog Petar Matić. Beč.
 • 1826 Obavljenije. Autor Solomon Gesner.Prevod sa nemačkog Petar Matić. Beč
 • 1827 Idile. Autor Solomon Gesner.Prevod sa nemačkog Petar Matić. Beč.
 • 1827 Zagonetke. Serbski letopis za god. 1827. God. 3, č. 3. Str. 115-117.
 • 1840 Zagonetke. (u nastavcima). Serbski narodni list. God. 5, č. 35. Str. 280; God. 5, č. 37. Str. 296. i God. 5, č. 40. Str. 320.
 • 1841 Zagonetka. (u nastavcima). Serbski narodni list. God. 6, č. 2. Str. 16;God. 6, č. 21. Str. 168; God. 6, č. 35. Str. 280. i God. 6, č. 45. Str. 360.
 • 1841 Nadpisi. Serbski narodni list. God. 7, č. 24. Str. 192.
 • 1841 Na Hajduk Vekovom grobu; Poskočice. Serbski narodni list. God. 7, č. 24. Str. 199.
 • 1858 Kritika na srpski Pasltir preveden od visokopreosv. gospod. episkopa Platona. Karlovci: Mitropolitsko-Gimnazijalna Tipografija.

 

Mauković, Milivoj (Šid, 1851 – Šid, 1881), slikar, ilustrator

 • 1879 Šaljivi astronom: šala u mesecu ili mesečno posmatranje Šaljivog astronoma (časopis).Novi Sad: Milivoj Mauković – Srpska narodna zadružna štamparija.
 • 1881 Đavolan: šaljivi list sa slikama (časopis).Šid: Štamparija M. Maukovića.

 

Novaković, Stefan(Bačinci, 1809 – Šid, 1864), sveštenik, paroh u Šidu

 • 1838 Srećan gost. Srbska novina ili Magazin za hudožestvo, književnost i modu. God. 1. Str. 81.
 • Kratke poučiteljne povesti – od raznih autora sabrane i na srpski jezik prevedene od strane Stefana Novakovića, jerođakona mitrovačkog. Novi Sad: Štamparija Pavla Jankovića, C. K. privil. Tipografa.
 • 1839 Srpsko spisateljstvo (u nastavcima). Srbska novina ili Magazin za hudožestvo, književnost i modu. God. 2, č. 1. Str. 4;God. 2, č. 2. Str. 8;God. 2, č. 3. Str. 11; God. 2, č. 4. Str. 15-16;God. 2, č. 5. Str. 19 i God. 2, č. 6. Str. 23-24.
 • 1840 Poseta Bedlamu. Srbski narodni list. God. 5, č. 44. Str. 348-352.
 • 1841 Običaji starih indijanca u Gvatemali. Srbski narodni list. God. 6, č. 16. Str. 124-127.
 • 1841 Naročiti običaji Lesgianaca. Srbski narodni list. God. 6, č. 28. Str. 223-224.
 • 1841 Žene u Egiptu. Srbski narodni list. God. 6, č. 31. Str. 246-247.
 • 1842 Poslednji dani života, bolest i smrt cara Naoleona. Srbski narodni list. God. 7, č. 22. Str. 169-174.
 • 1843 Knez Evgenije i bitka kod Sente 1697. Srbski narodni list. God. 8, č. 10. Str. 73-76.
 • 1843 Pad Carigrada. Srbski narodni list. God. 8, č. 14. Str. 105-109.
 • 1843 Marija, ugarska kraljica. Srbski narodni list. God. 8, č.21. Str. 166-168.
 • 1843 Izvor prosvećivanja: kako ga treba očistiti i ukrasiti, da se na narod blagodatno izliva.(u nastavcima). Srbski narodni list. God. 8, č. 23. Str. 179-183; God. 8, č. 24. Str. 185-191. i God. 8, č. 25. Str. 195-200.
 • 1843 Presuda Marka Aurelija protiv Frumenta. Srbski narodni list. God. 8, č.35. Str. 273-276.
 • 1844 Posmatranje vasione 1843. (u nastavcima). Srbski narodni list. God. 9, č. 46. Str. 365-367; God. 9, č. 47. Str. 374-376. i God. 9, č. 48. Str. 380-384.

Orešković, Dimitrije-Mita (Sečuj, 1816 – Šid, 1867), tamburaš, kompozitor, krčmar

 • 1856 Pesma Novom Sadu. Srbski letopis za god. 1856. God. 30, č. 2, str. 89-83.
 • 1860 Pesma za sadanje vreme (str. 562); Jadikovanje bosanske raje (str. 564-566). Slovenka 7.
 • 1860 Spreinačena pesma od 1848. Slovenka 8. Str. 640-641.
 • 1864 Domaćine dragi, gostoljube blagi (44-45), Gorko skorbiš srdce moje (45-46), Ah! otstupi što me jediš (46-47), S’ puškom iduć’ na livade (47-48). Krin: Srbsko narodni kalendar: za prostu godinu 1865. Beograd: Štamparija Nikole Stefanovića.

Pojedinačne pesme su objavljivane i u:

 • 1866 PesmaricaI. Novi Sad: Episkopska knjigopečatnja.
 • 1867 Godišnjak: Veliki kalendar: Za 1868. godinu prestupnu iz 366 dana; godina XIX. Novi Sad: Platonova knьigopečatnja.
 • 1868 Lastamali kalendar: za prestupnu 1868. godinu. Novi Sad:Platonova pečatnja.

     Dimitrije-Mita Orešković je objavljivao svoje pesme u brojnim zbornicima i periodici. Ovde donosimo samo neke od njih. Više o njegovim radovima videti u D. Tomić „Mita Orešković, prvi srpski kantautor“, Narodna biblioteka „Simeon Piščević“ Šid, 2014.

Popovski, Jovan (Dobanovci, 1841 – Šid, 1866), učitelj u Šidu

 • 1897 Đački pogreb: (posvećeno đacima za deklamovanje). Vršac: Štamparija M. P.-Pavlović.

 

Šumanović, Ilija (Šid, 1865 – Morović, 1921), sveštenik, paroh u Moroviću

 • 1895 Porodica i reliđija (autor Avgustin od Montefeltra). Prevod sa italijanskog Ilija Šumanović. Novi Sad: Srpski Sion.

(publikovano u Godišnjak biblioteka Srema br. 15 za 2014)

Leave a Reply