Porodica Frank iz Tovarnika

     Priča o čuvenoj tovarničkoj jevrejskoj porodici Frank započela je 1854. godine kada se trgovac Maks Frank, sin Isaka-Salamona rabina iz Baje, doselio u Tovarnik. Godinu dana ranije Maks (Baja, 1823 – Tovarnik, 1883) se oženio sa Reginom Lebl Kajsel (Zemun, 1827 – Tovarnik, 1855) iz Tovarnika. Kao što je to bio običaj kod tadašnjih Jevreja, on se doselio u mesto stanovanja svoje supruge. Na žalost, Regina umire posle svega dve godine braka, ostavši iza sebe tek rođenu kćerkicu Sali-Rozaliju (1854-1941). Nakon smrti prve supruge, Maks se oženio sa Rozalijom Hercog (1836-1913). U drugom braku je imao osmoro dece, od kojih su poživeli sinovi Herman-Marko (1860-1891), Ignac-Leopold-Izidor (r.1865), Sigmund (1869-1939) i Gabor-Geza (1871-1941).

Upisano venčanje Maksa Franka i Regine Kajsel Lebl 1853. g.
Upisano venčanje Maksa Franka i Regine Kajsel Lebl 1853. g.

     Frankovi su u Tovarniku razvili veoma jaku trgovačku mrežu. Lokalna trgovina je ubrzo prerasla u veletrgovinu. Sa robom su snadbevali trgovačke radnje od Slavonskog Broda do Zemuna. Kod ove trgovačke kuće zanatlije su mogle kupiti skoro celu opremu za svoje radnje. I to mašinbravari, kovači, kolari, stolari, krojači itd. Za potrebe svojih klijenata kupili su kuću od grofa Elca sa gostionicom, u kojoj su mogli svi kupci da prenoće i da se odmore.

     Sve dok nije 1893. godine puštena u rad pruga na deonici Vinkovci-Sremska Mitrovica, roba za ovu kuću je dovožena lađom do Vukovara ili železnicom do Vinkovaca, a odatle kolima u Tovarnik. Kada je uspostavljen železnički saobraćaj i na ovoj deonici, roba je stizala na stanicu Tovarnik, odakle se prevozila do magacina. Tokom najprometnijih godina, svaki dan se istovaralo po 5-6 vagona robe. Krajem 19. veka trgovina „Frank“ je zapošljavala oko 70 radnika (poslovođa, nabavljača, pomoćnika, šegrta i učenika).

Gostiona „Frank“ u Tovarniku
Gostiona „Frank“ u Tovarniku

     Trgovina „Frank“ je bila poznata u široj okolini, čak u Beču i Pešti. Prema svojim zaposlenima su se odnosili krajnje korektno. Pored redovne plate, radnici su za praznike dobijali i određene poklone. Isto su se odnosili i prema školskoj deci u selu.

     Godine 1904. Frankovi su obeležili pola veka svog poslovanja. Organizovana je velika proslava na koju su bili pozvani svi saradnici, klijenti i trgovci iz bliže i dalje okoline.

Početak testamenta Rozine Frank (pisan 1905. g.)
Početak testamenta Rozine Frank (pisan 1905. g.)
Maks Herman Frank
Maks Herman Frank

     Kada se 1918. godine na ovim prostorima pojavio „Zeleni kadar“, njegovi pripadnici su zajedno sa pojedinim meštanima, opljačkali Frankove magacine. Povod za ovu pljačku je bilo mišljenje da se Frank obogatio za vreme rata. Zbog ovog događaja porodica se naredne godine odselila u Zagreb.

     U toku tzv. NDH pojedini članovi porodice Frank su nastradali u logorima – Herman mlađi, Maks Herman, Rudolf, Gabor Frank itd.

(Autorska prava zadržana. Zabranjeno je korišćenje materijala bez dozvole vlasnika sajta)

Leave a Reply