Gospođice i mlada gospoda u šidskom kulturnom letu pre više od 120 godina

          U skladu sa svojim društvenim statusom i porodičnim ugledom, šidska omladina je učestvovala u raznim društvenim aktivnostima u gradu. Kao primer toga možemo uzeti jedan plakat iz poslednje decenije 19. veka kojim se najavljuju dve predstave Dobrovoljnog pozorišnog društva srpske crkvene pevačke družine „Javor-gusle“ u Šidu. Predstave su odigrane u gostioni posednika Milana Šaloša (1860, Šid – 1928, Šid) 15. (27) avgusta 1893. godine sa početkom u 8 časova.

s2
Gostiona Milana Šaloša

          Te večeri je odigrano dve predstave. Prva je bila Školski nadzornik, šaljiva igra sa pevanjem u jednom činu od Koste Trifkovića a druga Pola vina pola vode, takođe šaljiva igra sa pevanjem u jednom činu od Koste Trifkovića.

STEVAN TUBIC OKO 1895
Stevan Tubić

          U prvoj predstavi je glumilo šest osoba. Lik školskog nadzornika Popovića igrao je dr Emil Milan Kostić (1865, Stare Šove – 1941, Šid), šidski lekar. Seoskog učitelja Petrovića igrao je šidski kupec (trgovac) Dušan Maksimović. Učiteljevu suprugu Katu je glumila gospođica Ana Stanićeva (1873, Šid – 1906, Šid), kćerka šidskog trgovca Teodora Stanića, a kasnije supruga gruntovnog činovnika Nikolaja Divjaka. Kćerku učitelja Petrovića igrala je Mileva Mica Cvejićeva (1878, Šid – 1954, Zagreb), kćerka šidskog trgovca Čedomira Cvejića a kasnije supruga Stevana Tubića. Svršenog pripravnika Stanka igrao je već pomenuti Stevan Tubić (1873, Šid – 1954, Zagreb), budući višedecenijski direktor Srpske banke u Zagrebu, inače ujak akademskog slikara Save Šumanovića. I na kraju, pisara Pisarevića igrao je Jovan Živković (1858, Mitrovica – 1918, Šid).

MILENA CVEJIC oko 1895
Mileva Cvejić

          Po završetku prve predstave odigrana je druga predstava Pola vina pola vode. U ovom delu igralo je samo četiri osobe i to: udovicu Mariju Petrovićku igrala je Jelena Novakovićeva (rođ. 1875), kćerka beležnika i kraljevskog poštara Mihaila Novakovića; njenu sobaricu Sofku igrala je Olga Stefanović (1876, Mitrovica – 1969, Sr. Karlovci), kćerka mitrovačkog trgovca Georgija Stefanovića i šidske posednice Milice rođ. Mauković; Lazu Popovića je odigrao Jovan Šumanović (1873, Šid – 1930, Šid), magistar farmacije i posednik, a njegovog slugu Jovana igrao je Đorđe Anastasijević (1866, Vilovo – 1897, Šid), opštinski činovnik i sin šidskog paroha Joakima.

????????????????????????????
Olga Stefanović

            Mora se napomenuti da je ulaznica za prvi red koštala 70 novčića, za drugi red 50 novčića a za stajanje 40 novčića.

          Na kraju da skrenemo pažnju i na činjenicu da se u godinama nakon ove predstave Stevan Tubić oženio sa Milevom Cvejić a Milan Kostić sa Olgom Stefanović. Da li su na to uticale emocije iskazane u toku ove tople avgustovske večeri 1893. godine ostaće nepoznato.

Scan0002

(Autorska prava zadržana. Zabranjeno je korišćenje materijala bez dozvole vlasnika sajta)

Leave a Reply