O meni

395826_4284116830120_1688686002_n

Radovan Sremac je rođen 1982. godine. Osnovnu i srednju školu je završio u Šidu. Diplomirao na Odeljenju za arheologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. U periodu 2009-2013. bio je zaposlen kao kustos-arheolog u Galeriji slika „Sava Šumanović“ Šid. Obavljao funkciju direktora pomenute ustanove 2011-2012. god. U periodu od 2014. do 2017. godine bio je zaposlen u Zavičajnoj arheološkoj zbirci Šid pri Narodnoj biblioteci „Simeon Piščević“ Šid kao kustos-arheolog,  aod 2018. godine u Muzeju naivne umetnosti „Ilijanum” Šid. Zvanje višeg-kustosa je stekao 2017. godine.

Nagrade i priznanja:
• Dobitnik Višnjićeve nagrade u kategoriji mladih stvaralaca u kulturi za 2010. godinu.
• Dobitnik Šestodecembarske Zahvalnice Opštine Šid (2015).
• Dobitnih priznanja gradonačelnika Haife (Izrael) za naučno-istraživački rad o istoriji jevrejskih zajednica u Srbiji (2015).
• Dobitnik priznanja Ministarstva spoljnih poslova Izraela za širenje i unapređivanje srpsko-izraelskog prijateljstva (2016).

Bibliografija

Monografske publikacije:

1. 2012 Sava Šumanović – lično, porodično, nacionalno. Šid: Galerija slika „Sava Šumanović“
2. 2012 U zaleđu prestonice – Opština Šid u kasnoj antici. Katalog izložbe. (koautor Branka Cmiljanović). Galerija slika „Sava Šumanović“ Šid
3. 2013 Vodič za male praistoričare. (koautor Anđelka Radosavljević). Šid: Galerija slika „Sava Šumanović“ Šid
4. 2013 Popisi Šida 1722-1866 (monografija). Šid: Narodna biblioteka „Simeon Piščević“ Šid.
5. 2014 Gradina na Bosutu (katalog). Šid: Narodna biblioteka „Simeon Piščević“ Šid.
6. 2014 Arheološka baština Opštine Šid. (monografija). Šid:Narodna biblioteka „Simeon Piščević“
7. 2014 Jevreji u Šidu. Šid: Narodna biblioteka „Simeon Piščević“ Šid.
8. 2014 Šid 1913 – S kuće na kuću. Šid: Narodna biblioteka „Simeon Piščević“ Šid.
9. 2015 Izabrani šidski testamenti. Šid: Narodna biblioteka „Simeon Piščević“ Šid.
10. 2015 Pravoslavno stanovništvo Šida do 1900. godine. Šid: Narodna biblioteka „Simeon Piščević“ Šid.
11. 2016 Graždanstvo šidsko. Šid. Kulturno obrazovni centar Šid.
12. 2016 Četiri priče o jednoj varoši i jednom carstvu. Šid: Kulturno obrazovni centar Šid.
13. 2018 Židovske obitelji u Iločkom rabinatu. Ilok: Muzej grada Iloka.
14. 2018 Jevrejske porodice u Sremskomitrovačkom i Rumskom rabinatu. Šid: Zavičajni klub opštine Šid.
15. 2018 Ruski fameliї u Šidze / Rusinske porodice u Šidu. Šid: Zavičajni klub opštine Šid.
16. 2018 Matičné knihy Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Šíde / Matične knjige Slovačke evangeličke crkve augsburške veroispovesti u Šidu. Šid: Zavičajni klub opštine Šid.
17. 2018 Hram Prenosa moštiju Sv. oca Nikolaja u Šidu. Šid: Zavičajni klub opštine Šid.
18. 2018 Od Ilije Čvarka do Ilije Bosilja. Šid: Muzej naivne umetnosti „Ilijanum“.

Prilozi u periodici i serijskim publikacijama:

19. 2008 Prilog poznavanju toponima opštine Šid sa posebnim osvrtom na rimske lokalitete. Glasnik Srpskog arheološkog društva 24.
20. 2009 Jedinstven nalaz srednjevekovnog nadgrobnog spomenika na teritoriji Srema. Rad Muzeja Vojvodine 51.
21. 2009 Osvrt na teritoriju opštine Šid tokom kasnoantičkog perioda. Zbornik Muzeja Srema 8.
22. 2009 Šidsko poreklo mitropolita srpskog Petra Jovanovića. Šidina 11.
23. 2010 Tamo i ‘vamo preko Bosuta kod Gradine. Šidina 12.
24. 2012 Porodica Šumanović. U Sava Šumanović: Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske, 5. juli – 5. avgust 2012. godine. Katalog izložbe.
25. 2012 Jedan izuzetan zapis pesme Vostani Serbie. Zbornik Muzeja Srema 9.
26. 2012 Tragom napisa o šidskom crtaču Milivoju Maukoviću. Nedeljnik Sremske novine br. 2660. od 22.2.2012.
27. 2012 Boža Dunster iz ugledne šidske porodice. Nedeljnik Sremske novine br. 2673. od 23.5.2012.
28. 2012 Zanimljiva istorija porodice Grčić iz Šida I-II. Nedeljnik Sremske novine br. 2683. od 1.8.2012. i br. 2684. od 8.8.2012.
29. 2012 U zaleđu prestonice – Opština Šid u kasnoj antici. Katalog izložbe. (koautor Branka Cmiljanović). Galerija slika „Sava Šumanović“ Šid
30. 2013 Sahranjivanje u porti crkve Sv. Oca Nikolaja u Šidu. Spomenica Arhiva Srem 12.
31. 2013 Šidsko kulturno leto 1893. g. Nedeljnik Sremske novine br. 2706. od 9.1.2013.
32. 2013 Plemeniti Mikovići i slobodni kraljevski grad Novi Sad. Nedeljnik Sremske novine br. 2714. od 6.3.2013.
33. 2013 Gradina na Bosutu – „Sremci“ protiv Rimskog carstva. Magazin Istorija.
34. 2013 Ukratko o šidskim Nedeljkovićima. Nedeljnik Sremske novine br. 2717. od 27.3.2013.
35. 2013 Prilog istoriji Jevreja u Šidu. Nedeljnik Sremske novine br. 2721. od 24.4.2013.
36. 2013 Jubilej Šida – dva i po veka od dobijanja statusa grada. Nedeljnik Sremske novine br. 2726. od 29.5.2013.
37. 2013 45 godina od smrti Perside Šumanović. Nedeljnik Sremske novine br. 2731. od 3.7.2013.
38. 2013 Slavni sin Julijane i Lazara Jovanovića – Šidsko poreklo mitropolita srpskog Petra Jovanovića. Nedeljnik Sremske novine br. 2746. od 6.10.2013.
39. 2013 Pola veka istraživanja bosutske Gradine. Nedeljnik Sremske novine br. 2749. od 6.11.2013.
40. 2013 Sava Šumanović. Magazin Istorija.
41. 2013 Sećanje na jednu jevrejsku trgovačku porodicu Frank iz Tovarnika. Nedeljnik Sremske novine br. 2755. od 18.12.2013.
42. 2013 Ugledna i bogata apotekarska porodica Kozjak. Nedeljnik Sremske novine br. 2838. od 14.8.2013.
43. 2013 45 godina od smrti Perside Šumanović. Dnevni list Politika.
44. 2013 Sahranjivanje u porti crkve Sv. Oca Nikolaja u Šidu. Spomenica Arhiva Srem 12.
45. 2014 Izvori iz 18. i 19. veka za proučavanje arheološke baštine Opštine Šid. Građa za proučavanje spomenika kulture Vojvodine 27.
46. 2014 Porodica Orešković i varoš Šid (u Mita Orešković – prvi srpski kantautor. Priredio Dejan Tomić). Šid – Novi Sad: Narodna biblioteka „Simeon Piščević“ Šid.
47. 2014 Hrabri šidski advokat dr Adalbert Purić. Nedeljnik Sremske novine br. 2766. od 5.3.2014.
48. 2014 Šidsko krvavo leto 1942. Nedeljnik Sremske novine br. 2788. od 6.8.2014.
49. 2014 Šiđanka koja je odbila orden Svetog Save. Nedeljnik Sremske novine br. 2794. od 17.9.2014.
50. 2014 Šidski fotograf Đorđe Đoka Karafilović. Nedeljnik Sremske novine br. 2802. od 12.11.2014.
51. 2015 Prilog proučavanju bibliografije Šiđana tokom 19. veka. Godišnjak biblioteka Srema 15.
52. 2015 Matične knjige Izraelske opštine u Erdeviku. Zbornik Jevrejskog istorijskog muzeja 10.
53. 2015 Prilog proučavanju bibliografije Šiđana tokom 19. veka. Godišnjak biblioteka Srema 15.
54. 2015 Mostovi na Bosutu kod Gradine. Nedeljnik Sremske novine br. 2811. od 14.1.2015.
55. 2015 Olga Kostić, poslednja šidska gospođa. Nedeljnik Sremske novine br. 2816. od 18.2.2015.
56. 2015 Piščevići ponovo “među Šiđanima” nakon 280 godina. Nedeljnik Sremske novine br. 2835. od 1.7.2015.
57. 2015 Dve znamenite ilinačke porodice-Stanivuković i Trumić. Nedeljnik Sremske novine br. 2837. od 15.7.2015.
58. 2015 Odiseja sremskih imigranata u Americi. Nedeljnik Sremske novine br. 2841. od 12.8.2015.
59. 2015 Šidski brest između legendi i činjenica. Nedeljnik Sremske novine br. 2843. od 26.8.2015.
60. 2015 Putopis iz Izraela. Sremske novine br. 2856. od 25.11.2015.
61. 2016 Matične knjige Iločkog rabinata. List Most (Izrael) broj 4. za jul 2016.
62. 2016 Matične knjige rođenih i venčanih Vukovarskog rabinata. List Most (Izrael) broj 5. za avgust 2016.
63. 2016 Crkvena riznica Šidskog namesništva. Sremske novine br. 2875. od 6.4.2016.
64. 2016 Porodica Plavšić – od podolaca do igumanske stolice. Sremske novine br. 2892. od 3.8.2016.
65. 2016 Prijave zanatskih radnji na teritoriji opštine Šid. Zbornik muzeja Srema 10.
66. 2016 Teritorija Bikić Dola od praistorije do srednjeg veka, u Bikić Do (monografija). Novi Sad: Zavod za kulturu Vojvođanskih Rusina.
67. 2016 Biblioteka i arhiv Crkvene riznice u Šidu. Godišnjak biblioteka Srema 16.
68. 2016 Botino zvono još uvek zvoni u Molovinu. Spomenica IA „Srem“ 15.
69. 2016 Prijave zanatskih radnji na teritoriji opštine Šid. Zbornik muzeja Srema 10.
70. 2016 Zaštitna arheološka iskopavanja lokaliteta Gradina na Bosutu. Građa za proučavanje spomenika kulture Vojvodine 29.
71. 2016 Rimski katanac sa maskom iz Molovina kod Šida. Zbornik Muzeja Srema 10.
72. 2016 Teritorija Bikić Dola od praistorije do srednjeg veka, u Bikić Do (monografija).
73. 2016 Astragal belt from Kablarovac and several chance finds from vicinity of Šid. (koautori Ognjen Mladenović, i Vojislav Filipović). Arheologija i prirodne nauke 12.
74. 2017 Poslednja Jevrejka u Šidu – od Galicije, preko logora do Srema. List Most (Izrael) broj 3-4. za avgust 2017.
75. 2017 Matične knjige rođenih Bačkopalanačkog rabinata 1851-1872. godine. Godišnjak Društva „Panonija“ 5.
76. 2017 Vuk Stefanović Karadžić i Šiđani. Sremske novine br. 2915. od 11.1.2017.
77. 2017 Prvi vek postojanja šidske biblioteke. Sremske novine br. 2946. od 16.8.2017.
78. 2017 U kakvoj su vezi Isidor Cankar, Boža Dunster i Milivoj Mauković. Sremske novine br. 2949. od 6.9.2017.
79. 2018 Zadužbine i društva pri Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini u Šidu. Šidina 16.
80. 2018 Porodica Ješić – Slavuj iz Šida. Karadžić (Časopis za istoriju, etnologiju arheologiju i umetnost) 9.
81. 2018 Biblioteka i arhiv Crkvene riznice u Šidu. Manastiri i biblioteke čuvari kulturne baštine (Zbornik radova sa stručnog skupa održanog 18. maja 2017. godine u manastiru Velika Remeta).
82. 2018 Matične knjige rođenih rabinata u Novom Sadu. List Most (Izrael) broj 4. za maj 2018.
83. 2018 Zadužbine i društva pri Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini u Šidu. Šidina 16.
84. 2018 Porodica Ješić – Slavuj iz Šida. Karadžić, časopis za istoriju, etnologiju, arheologiju i umetnost 9/2017.
85. 2018 Matične knjige rođenih bačkopalanačkog rabinata 1851-1872. godine. Godišnjak Društva „Panonija“ 5.
86. 2018 Šidsko namesništvo od 1934. do 1939. godine. Spomenica IA „Srem“ 17.
87. 2018 Crtica o kulturnoj baštini Šida: kuća porodice Trumić (koautor Nenad Knežević). Građa za proučavanje spomenika kulture Vojvodine 30.
88. 2018 Jevreji u dokumentima Srpske pravoslavne crkvene opštine u Šid. Arheon: Godišnjak Arhiva Vojvodine 1.
89. 2018 Poreklo Jevreja u Sremu. Časopis Most br. 6 (2018).
90. 2018 O porodici profesora dr Joela Margalita (1933-2011). Časopis Most br. 6 (2018).
91. 2018 Srpska pravoslavna parohija u Šidu od konkordatske krize 1937. do oslobođenja 1945. Šidina 17.
92. 2019 Crkvene biblioteke i arhivi kao izvori za genealogiju i problematika genealogije u Sremu. Manastiri i biblioteke čuvari kulturne baštine (Zbornik radova sa stručnog skupa održanog 10. maja 2018. godine u manastiru Velika Remeta).